Sliramu

+PBS

Wis bosah baseh
klebus kewingking
marang sliramu.

Ananging mobahing ati
sing Murbeng Dumadi
kang kagungan kunci titi wanci.

Tumpraping netraning jalma
kang sarwa wewadi,
tak antu-antu pepesthening Ilahi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s